Spännande upphandlingsprojekt med finansiering från Vinnova

Innovationsupphandling är fortfarande ett luddigt begrepp för många upphandlare och fler goda exempel behövs. Glädjande är därför att Ystads och Skurups kommun har beviljats 380 000 kronor i projektstöd från Vinnova. Pengarna ska finansiera en förstudie för att undersöka hur kommunerna kan utveckla sitt utbud av samhällsservice och förbättra sin långsiktiga effektivitet med hjälp av innovationsupphandling.

Läs mer på Ystad.se

Det offentliga Sverige har varit naivt när det kommer till licensavtal

Läs min senaste artikel på Inköprådet om den viktiga beställarkompetensen när det kommer till licensavtal.

Den offentliga makten utövas under lagarna, eller…

Mycket bra replik av Pär Cronhult!

Oskar Taxén på fackförbundet Kommunal skrev i början av året på DN debatt att politikerna har abdikerat till förmån för juristerna och att politiker i högre utsträckning blivit rädd för att bryta mot lagen när de utövar sina uppdrag.

Personligen tycker jag att det måste vara ett mått på ansvarstagande om man är mån om att inte bryta mot lagen som förtroendevald politiker. För det var väl så att Den offentliga makten utövas under lagarna eller…

Per Cronhult pekar i sin replik på att det är folkvalda politiker som stiftar lagarna medan jurister och domstolar bevakar lagarnas efterlevnad. Han skriver vidare att ”alternativet till den en så kallade juridifieringen skulle vara att beslutsfattare kan bryta mot lag, utan att enskilda skattebetalare eller andra som berörs av besluten skulle kunna motverka ett sådant vanstyre.”

Kan inte annat än att hålla med.

Läs hela repliken på UH24

Läs den ursprungliga debattartikeln på DN

Populärt upplägg utreds

Det finns många tillfällen då upphandlande myndigheter upphandlar en mellanhand av något slag, en konsultmäklare, resebyrå eller liknande som i sin tur inte upphandlar tjänsterna man förmedlar. Konkurrensverket ser nu anledning att utreda såväl laglighet som lämplighet i dessa upplägg.

Det här kan potentiellt få stora konsekvenser för såväl köpare som säljare beroende på vad man kommer fram till.

Läs mer på Konkurrensverket

Ett steg på vägen mot ökad öppenhet

Mycket glädjande att Finansdepartementet nu lämnar förslag som innebär ett steg på vägen mot ökad öppenhet i upphandlingar som genomförs av aktörer som inte lyder under offentlighetsprincipen. I sin promemoria föreslår man nu att kopior på kontrakt ska kunna begäras ut även från exempelvis inköpscentraler och stiftelser.

Läs mer på Inköpsrådet

Små och medelstora företag viktiga spelare i offentlig upphandling

Färsk statistik som presenteras av Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten visar att det år 2014 gjordes totalt 18 407 annonserade upphandlingar i Sverige.

Upphandlingsmyndigheten skriver i sitt pressmeddelande bland annat:

”Av de företag som lämnade anbud i annonserade offentliga upphandlingar under 2014 var 80 procent småföretag med färre än 50 anställda. Endast fyra procent var storföretag med fler än 250 anställda.”

Väldigt roliga nyheter tycker jag! Att små och medelstora företag är aktiva i offentliga upphandlingar borgar för en god konkurrens och en sundare marknad.

Man kan undra vilka trådar det dragits i för att Akademiska hus skulle få PT gällande tillämpningen av LOU

Konkurrensverket skriver idag:

”Högsta förvaltningsdomstolen har beviljat Akademiska Hus prövningstillstånd i frågan om det statliga fastighetsbolaget måste följa lagen om offentlig upphandling. Konkurrensverket har sedan 2011 i olika processer drivit frågan att Akademiska Hus ska omfattas av upphandlingsreglerna. I januari 2015 meddelade Kammarrätten i Sundsvall i en dom att fastighetsbolaget måste följa lagen om offentlig upphandling vid sina inköp.”

Beslutet är både märkligt och tråkigt, kanske dags för EU-domstolen att ta sig en titt på detta.

Tio principer för framgångsrik offentlig upphandling-en bok jag definitivt kommer att köpa

Björn Bergström och Eva-Lotta Löwstedt Lundell har tillsammans skrivit en bok om att fokusera på tydliga roller, goda relationer och genomtänkta behov. På så sätt kan man lyfta blicken bortom lagtillämpning och se helheten på ett bättre sätt.

Boken släpps 30 augusti, ska bli spännande läsning!

Läs mer UH24

Slentrianmässiga krav på kollektivavtal sänker trovärdigheten

Krav på kollektivavtal i upphandlingar är en het politisk fråga. Tyvärr tar vissa upphandlande myndigheter lagen i egna händer och ställer krav på att anbudsgivaren ska ha tecknat svenskt kollektivavtal. Trots att detta inte är tillåtet vilket varit känt sedan länge. Andra tycker att det ser bättre ut om de slänger in ett ”eller likvärdigt”, något som snarast leder till förvirring (vilket kollektivavtal avses och vilka krav i detta).

Att ställa sociala krav i upphandlingar kan och bör  göras men vi undergräver trovärdigheten i detta arbete genom att slentrianmässigt slänga in en brasklapp här och var.

Nu i sommar kom Konkurrensverkets rapport Arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling 2015:6. I den finns praktisk handledning i hur man ställer arbetsrättsliga krav på rätt sätt.

De konstaterar också att ”det är viktigt att de personer som ansvarar för upphandlingen har kunskap om hur arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal ska inkluderas i den praktiska upphandlingsprocessen. På så sätt minskar risken att upphandlande myndigheter ställer slentrianmässiga krav och villkor som kan vara både oproportionerliga och svåra att följa upp.”

Mycket bra rapport, jag hoppas verkligen att de upphandlande myndigheter som idag ställer krav oförenliga med nuvarande lagstiftning tar hjälp av den! Den är också intressant sommarläsning för alla intresserade av upphandling:)

Rapporten går att läsa här

Hjälp vid upphandling av HVB-hem

Upphandlingar av HVB-hem skulle jag säga är bland de svåraste sakerna som kommunerna upphandlar. Variationerna när det gäller inriktning av insatserna, i kombination med att marknaden blivit lite av en djungel bidrar till att det här ofta blir tunga och långdragna upphandlingar.

Konkurrensverket har nu tagit fram en rapport på ämnet som kan ge viss vägledning och inspiration. Läs rapporten här