Spännande upphandlingsprojekt med finansiering från Vinnova

Innovationsupphandling är fortfarande ett luddigt begrepp för många upphandlare och fler goda exempel behövs. Glädjande är därför att Ystads och Skurups kommun har beviljats 380 000 kronor i projektstöd från Vinnova. Pengarna ska finansiera en förstudie för att undersöka hur kommunerna kan utveckla sitt utbud av samhällsservice och förbättra sin långsiktiga effektivitet med hjälp av innovationsupphandling.

Läs mer på Ystad.se

Försök med medborgarlön i Finland

Finlands koalitionsregering ger nu klartecken till en utredning som ska förbereda ett försök med medborgarlön istället för bidrag under 2017-2018.

Medborgarlön är något som tidvis debatterats friskt även i Sverige även om det aldrig hittat sin väg in i något partiprogram.

Dagens industri skriver bland annat om det finländska försöket att”det handlar om cirka 800 euro per månad, motsvarande 7.500 kronor. Inkomsten ska ersätta sjukpenning, försörjningsstöd och arbetslöshetsersättning.Läs mer

Det blir intressant att ta del av utvärderingen av det här försöket eftersom det är det första som görs i den här omfattningen.

Du har väl hittat till Inköpsrådet

Inköpsrådet är en ny sajt för kunskapsutbyte mellan olika intressenter i upphandlings- och inköpsprocessen.

Jag är numer en av de fasta skribenterna vilket känns jätteroligt!

Läs min senaste text här

Tio principer för framgångsrik offentlig upphandling-en bok jag definitivt kommer att köpa

Björn Bergström och Eva-Lotta Löwstedt Lundell har tillsammans skrivit en bok om att fokusera på tydliga roller, goda relationer och genomtänkta behov. På så sätt kan man lyfta blicken bortom lagtillämpning och se helheten på ett bättre sätt.

Boken släpps 30 augusti, ska bli spännande läsning!

Läs mer UH24

Idéslussar i kommunerna

Nu finns möjlighet att söka förstudiebidrag från Vinnova för att undersöka förutsättningarna för att utveckla en idésluss som sedan långsiktigt ska bli en del i kommunens verksamhet.

Vinnova beskriver en idésluss som ”En miljö där idégivare, i första steget kommunanställda, kan utveckla, testa och införa olika typer av innovationer i kommunal verksamhet, till exempel produkter, tjänster, processer och organisatoriska lösningar.”

Låter som en spännande idé! Bra att försöka ta till vara kreativitet inom organisationen.

Läs mer hos Vinnova

Hjälp vid upphandling av HVB-hem

Upphandlingar av HVB-hem skulle jag säga är bland de svåraste sakerna som kommunerna upphandlar. Variationerna när det gäller inriktning av insatserna, i kombination med att marknaden blivit lite av en djungel bidrar till att det här ofta blir tunga och långdragna upphandlingar.

Konkurrensverket har nu tagit fram en rapport på ämnet som kan ge viss vägledning och inspiration. Läs rapporten här

Benchmarkingutredningen, om systematiska jämförelser i staten

Råkade hitta det nyligen lämnade betänkandet i Benchmarkingutredningen som behandlar systematiska jämförelser i staten. Verkar spännande. Du hittar betänkandet här

Städupphandling, sällan ett rent nöje

Jag tror att det är fler med mig som tycker att städupphandling är väldigt svårt. Hur mycket man än funderar innan upphandlingen så tycks problemen dyka upp, om inte annat i uppföljningsskedet.

Nu har konkurrensverket tagit fram en vägledning för området, där de bland annat ägnar ett långt kapitel åt onormalt låga anbud. Väldigt bra initiativ! Läs mer här

Exempel på hur dialog kan skapa större bredd bland de offentliga leverantörerna

Offentliga Affärer skriver om hur kvinnokooperativ i Rosengård vann sin första upphandling som gällde cateringtjänster åt Region Skånes koncernkontor.

Inför upphandlingen så höll Region Skåne tre dialogmöten med intresserade företag och föreningar för att informera om vilka förutsättningar som gäller och hur man lämnar anbud i offentliga upphandlingar. Intresset var stort, och totalt deltog drygt 20 intressenter.

Läs mer på Offentliga Affärer

SKL och VINNOVA fördjupar samarbetet för att stärka innovationsförmågan i offentlig verksamhet

Överenskommelsen bygger vidare på ett samarbete som parterna bedrivit sedan 2012 och innebär att de gemensamt ska erbjuda stöd till kommuner, landsting och regioner. Detta för att utveckla ledarskapet och de organisatoriska förutsättningarna för innovation. Samarbetet ska även stimulera utveckling av smarta välfärdstjänster med stöd av ny teknik.

Läs mer här