Du har väl hittat till Inköpsrådet

Inköpsrådet är en ny sajt för kunskapsutbyte mellan olika intressenter i upphandlings- och inköpsprocessen.

Jag är numer en av de fasta skribenterna vilket känns jätteroligt!

Läs min senaste text här

Annonser

Populärt upplägg utreds

Det finns många tillfällen då upphandlande myndigheter upphandlar en mellanhand av något slag, en konsultmäklare, resebyrå eller liknande som i sin tur inte upphandlar tjänsterna man förmedlar. Konkurrensverket ser nu anledning att utreda såväl laglighet som lämplighet i dessa upplägg.

Det här kan potentiellt få stora konsekvenser för såväl köpare som säljare beroende på vad man kommer fram till.

Läs mer på Konkurrensverket

Ett steg på vägen mot ökad öppenhet

Mycket glädjande att Finansdepartementet nu lämnar förslag som innebär ett steg på vägen mot ökad öppenhet i upphandlingar som genomförs av aktörer som inte lyder under offentlighetsprincipen. I sin promemoria föreslår man nu att kopior på kontrakt ska kunna begäras ut även från exempelvis inköpscentraler och stiftelser.

Läs mer på Inköpsrådet

Små och medelstora företag viktiga spelare i offentlig upphandling

Färsk statistik som presenteras av Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten visar att det år 2014 gjordes totalt 18 407 annonserade upphandlingar i Sverige.

Upphandlingsmyndigheten skriver i sitt pressmeddelande bland annat:

”Av de företag som lämnade anbud i annonserade offentliga upphandlingar under 2014 var 80 procent småföretag med färre än 50 anställda. Endast fyra procent var storföretag med fler än 250 anställda.”

Väldigt roliga nyheter tycker jag! Att små och medelstora företag är aktiva i offentliga upphandlingar borgar för en god konkurrens och en sundare marknad.

Man kan undra vilka trådar det dragits i för att Akademiska hus skulle få PT gällande tillämpningen av LOU

Konkurrensverket skriver idag:

”Högsta förvaltningsdomstolen har beviljat Akademiska Hus prövningstillstånd i frågan om det statliga fastighetsbolaget måste följa lagen om offentlig upphandling. Konkurrensverket har sedan 2011 i olika processer drivit frågan att Akademiska Hus ska omfattas av upphandlingsreglerna. I januari 2015 meddelade Kammarrätten i Sundsvall i en dom att fastighetsbolaget måste följa lagen om offentlig upphandling vid sina inköp.”

Beslutet är både märkligt och tråkigt, kanske dags för EU-domstolen att ta sig en titt på detta.

Tio principer för framgångsrik offentlig upphandling-en bok jag definitivt kommer att köpa

Björn Bergström och Eva-Lotta Löwstedt Lundell har tillsammans skrivit en bok om att fokusera på tydliga roller, goda relationer och genomtänkta behov. På så sätt kan man lyfta blicken bortom lagtillämpning och se helheten på ett bättre sätt.

Boken släpps 30 augusti, ska bli spännande läsning!

Läs mer UH24

Slentrianmässiga krav på kollektivavtal sänker trovärdigheten

Krav på kollektivavtal i upphandlingar är en het politisk fråga. Tyvärr tar vissa upphandlande myndigheter lagen i egna händer och ställer krav på att anbudsgivaren ska ha tecknat svenskt kollektivavtal. Trots att detta inte är tillåtet vilket varit känt sedan länge. Andra tycker att det ser bättre ut om de slänger in ett ”eller likvärdigt”, något som snarast leder till förvirring (vilket kollektivavtal avses och vilka krav i detta).

Att ställa sociala krav i upphandlingar kan och bör  göras men vi undergräver trovärdigheten i detta arbete genom att slentrianmässigt slänga in en brasklapp här och var.

Nu i sommar kom Konkurrensverkets rapport Arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling 2015:6. I den finns praktisk handledning i hur man ställer arbetsrättsliga krav på rätt sätt.

De konstaterar också att ”det är viktigt att de personer som ansvarar för upphandlingen har kunskap om hur arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal ska inkluderas i den praktiska upphandlingsprocessen. På så sätt minskar risken att upphandlande myndigheter ställer slentrianmässiga krav och villkor som kan vara både oproportionerliga och svåra att följa upp.”

Mycket bra rapport, jag hoppas verkligen att de upphandlande myndigheter som idag ställer krav oförenliga med nuvarande lagstiftning tar hjälp av den! Den är också intressant sommarläsning för alla intresserade av upphandling:)

Rapporten går att läsa här