Det offentliga Sverige har varit naivt när det kommer till licensavtal

Läs min senaste artikel på Inköprådet om den viktiga beställarkompetensen när det kommer till licensavtal.

Du har väl hittat till Inköpsrådet

Inköpsrådet är en ny sajt för kunskapsutbyte mellan olika intressenter i upphandlings- och inköpsprocessen.

Jag är numer en av de fasta skribenterna vilket känns jätteroligt!

Läs min senaste text här

Tio principer för framgångsrik offentlig upphandling-en bok jag definitivt kommer att köpa

Björn Bergström och Eva-Lotta Löwstedt Lundell har tillsammans skrivit en bok om att fokusera på tydliga roller, goda relationer och genomtänkta behov. På så sätt kan man lyfta blicken bortom lagtillämpning och se helheten på ett bättre sätt.

Boken släpps 30 augusti, ska bli spännande läsning!

Läs mer UH24

SKL och VINNOVA fördjupar samarbetet för att stärka innovationsförmågan i offentlig verksamhet

Överenskommelsen bygger vidare på ett samarbete som parterna bedrivit sedan 2012 och innebär att de gemensamt ska erbjuda stöd till kommuner, landsting och regioner. Detta för att utveckla ledarskapet och de organisatoriska förutsättningarna för innovation. Samarbetet ska även stimulera utveckling av smarta välfärdstjänster med stöd av ny teknik.

Läs mer här

Se realistiskt på e-handelsinförandet

E-handel är helt klart vägen att gå för effektivare affärer för den offentliga sektorn. Det gäller dock att se realistiskt på vad införandet kostar i tid och pengar.

Då införandena tenderar att vara ganska tekniktunga blir det lätt så att organisationerna blir alltför beroende av konsulter vilket natruligtvis tär på kassan. Därför bör man redan från början titta på; vad klarar vi själva och vad behöver vi hjälp med och hur ska den hjälpen utformas. Att räkna med att befintlig IT-personal automatiskt kan ta det stora ansvaret är inte realistiskt.

Förutom det gäller det att vara medveten om att e-handel är ett för stort projekt för att kunna ingå i det dagliga arbetet på en ekonomi eller upphandlingsavdelning. Om jag tidigare skrev att det är tekniktungt så är det ingenting mot den styrning, beteendeförändring och samordning som krävs.

Efter att ha läst ett antal utredningar, förslag och förstudier om e-handel kan jag konstatera att alltför mycket energi läggs på att sälja in idén och alltför lite på att förebygga riskerna. Att e-handel är bra bör vara tillräckligt klarlagt nu, så låt oss även ta en titt på riskerna.