Du har väl hittat till Inköpsrådet

Inköpsrådet är en ny sajt för kunskapsutbyte mellan olika intressenter i upphandlings- och inköpsprocessen.

Jag är numer en av de fasta skribenterna vilket känns jätteroligt!

Läs min senaste text här

Läser De offentliga institutionernas kvalitet

Läser just nu slutrapporten från ett forskningsprogram som tittar på hur kvaliteten på de offentliga institutionerna påverkar människors livskvalitet. Man har tittat på ett stort antal länder och en intressant iakttagelse är att den här parametern har större betydelse för livskvaliteten än t.ex. förekomsten av representativ demokrati.

Ser med spänning fram emot att läsa vidare!

Rapporten kan laddas ner här. Det går också att köpa den på t.ex. Bokus.

Konkurrensverket bjuder in till frukostseminarium om den nya upphandlingslagstiftningen

Den 28 oktober anordnar Konkurrensverket ett kostnadsfritt frukostseminarium om den nya upphandlingslagstiftningen och bjuder in till dialog kring frågorna:

  • Vilket stöd har offentliga upphandlare behov av?
  • Vilka frågor är viktigast och svåra att hantera?

Jag hoppas att jag kan delta eller följa det på webben. Hoppas också att frågor kring innovationsvänlig upphandling och sociala företag som anbudsgivare kommer att behandlas.

Läs mer

Mer tid för varje upphandling ger fler funktionsupphandlingar och därmed mer innovation

Håller till fullo med Charles Edquist vid Circle, Lunds universitet om att det inte behövs några lagändringar för att det ska bli fler innovationsvänliga upphandlingar.

Däremot är det viktigt att komma ihåg att funktionsupphandlingar ofta kräver mer tid. Lika viktigt som inriktningsbeslut är därför att bemanna upphandlingsavdelningarna på ett sätt som möjliggör funktionsupphandlingar i större utsträckning.

Läs artikel med Charles Edquist i UH24

I november utkommer det första numret av Upphandlingsrättslig Tidskrift på initiativ av Andrea Sundstrand

Den kommer främst att innehålla rättsvetenskapliga artiklar och analyser och ska utkomma fyra gånger per år, säger Andrea Sundstrand i en artikel i Offentliga affärer. Läs artikeln här

Det här är verkligen spännande, ser fram emot första numret!

Frukostseminarium om hållbarhetskriterier i offentlig upphandling

Du vet väl att Konkurrensverket anordnar ett frukostseminarium om hållbarhetskriterier i offentlig upphandling den 16 september. Frukostseminariet riktar sig till alla som vill få mer information kring hållbar upphandling och Konkurrensverkets fortsatta arbete inom detta område.

Sista anmälningsdag är imorgon!

Läs mer 

Sverige får beröm för sitt arbete mot mutor och korruption

För två år sedan riktade OECD hård kritik mot Sverige när det gäller hur vi hanterar arbetet mot mutor och korruption. Nu har man gjort en uppföljning och konstaterar tydliga framsteg.

Läs artikeln på DN

Man kan ju fundera på hur ”Körslagsbidraget” ska tolkas om man ser till reglerna om statsstöd

Flera kommuner har nappat på erbjudandet att betala för sin medverkan i programmet körslaget, eller rättare sagt för rätten att få välja vilka vyer och landmärken som ska visas i programmet när det kommer till deras kommun. Man kan ju fundera över hur detta bidrag ska tolkas i ljuset av reglerna kring statsstöd? Läs artikeln i DN om bidraget till Körslaget Läs mer om reglerna kring statsstöd hos Konkurrensverket

Tänkvärt inför hösten…

Inför att alla upphandlingsverksamheter drar igång igen på riktigt efter sommaren så vill jag passa på att visa en tänkvärd bild ifrån boken Strategiska offentliga inköp av Kalle Krall och Eva-Lotta Sandberg. Den visar var i upphandlingsprocessen man kan påverka affärerna mest. Som ni ser är det under förberedande- och uppföljningsfasen. Delar som kanske inte alltid får så mycket av vår tid som de borde. Men det finns alltså all anledning att ändra på den saken.

Kammarrättsdom i ”Rättviksfallet” gör att vi är på väg mot klarhet gällande djurskyddskrav

Två uppmärksammade rättsfall när det gäller möjligheterna att ställa djurskyddskrav vid offentlig upphandling är de så kallade Rättviks och Sigtuna-fallen. Två upphandlingar med liknande krav överprövades, olyckligtvis gav förvaltningsrätten i Uppsala Sigtuna kommun fel där förvaltningsrätten i Falun gav Rättviks kommun rätt. Så förvirringen på ett redan otydligt område ökade.

Båda domarna överklagades och nu har domen från Kammarrätten i Sundsvall kommit gällande Rättviks upphandling. Man säger i den att det är uppföljningen av kraven som gör att kommunen anses bryta mot likabehandlingsprincipen inte själva kraven. Detta är något av en positiv vändning och vi får nu avvakta avgörandet i högsta förvaltningsdomstolen. Läs mer på msr.se