Så här ska chefen vara år 2016

Det går trender i allt, även i profilerna som tas fram inför chefsrekryteringar. I år är det enligt en undersökning gjord av söktjänsten Utbildning.se, erfarenhet, tydlighet och trygghet som efterfrågas. Egenskaper som kommunikativ förmåga och hur utåtriktad chefen är har halkat ner på listan.

Läs mer på UH24

Du har väl hittat till Inköpsrådet

Inköpsrådet är en ny sajt för kunskapsutbyte mellan olika intressenter i upphandlings- och inköpsprocessen.

Jag är numer en av de fasta skribenterna vilket känns jätteroligt!

Läs min senaste text här

En bra introduktion sparar pengar på sikt

Veronica Karlsson, förbundsordförande, Vision skriver idag på Dagens samhälle debatt om vikten av att nyanställda får en bra introduktion. Hon skriver bland annat att:

de som har fått en bra introduktion på sitt nya arbete stannar längre än de som inte har fått det – och de trivs bättre med sina jobb. De som har fått en bra introduktion anser också att de har bättre möjlighet till planering, uppföljning och utveckling i sitt dagliga arbete, de upplever att de har bättre balans mellan arbetsliv och privatliv och de upplever heller inte arbetsbelastningen som lika hög som de som inte har fått en planerad introduktion.”

Jag tror att det kan ligga mycket i detta, särskilt som medarbetare idag oftast förväntas kunna hantera fler och mer komplexa uppgifter än tidigare.

Läs hela artikeln här

Vår komplexa samhällsekonomi kommer att kräva humanisternas kompetens

Jag har länge lyft fram den humanistiska bildningens förmåga att göra människor till bättre beslutsfattare och problemlösare. Jag blev därför väldigt glad när jag såg artikeln som Karin Svanborg-Sjövall, vd, Timbro och Lars Anders Johansson, redaktör, ansvarig Timbros kulturprogram skrev på di.se idag.

De skriver bland annat ”En humanistiskt bildad medborgare har bättre förutsättningar att fatta väl underbyggda beslut i såväl sitt eget privatliv som i samhällslivet. I ett allt mer diversifierat och pluralistiskt samhälle skänker det humanistiska bildningsidealet också gemensamma referensramar och ett gemensamt språk.” Kunde inte sagt det bättre själv!

Både i offentlig sektor och i näringslivet behöver man reflektera över detta.

Läs hela artikeln här

SKL presenterar sin medlemsundersökning

Idag presenterar SKL resultatet av sin årliga medlemsundersökning. Resultatet är starkt, dock får t.ex. frågan om hur de ger stöd till utvecklingen av en väl fungerande verksamhet hos medlemmarna ett lägre betyg. Förhoppningsvis leder det här till ett mer aktivt arbete på området verksamhetsutveckling, som jag skulle säga är ett av de viktigaste i en tid då offentlig förvaltning står inför många förändringar och utmaningar. Läs resultatet här

 

 

Ny ordförande för SOI

Björn Bergström, upphandlingsansvarig på Sveriges riksbank är ny ordförande i SOI. Läs mer

Vikten av av flexibla arbetsformer

Själv har jag alltid haft behov av flexibilitet och ett stort mått av frihet i hur jag planerar min tid för att kunna prestera bra. Här kommer ännu en nyhet om att detta är fallet för många människor läs mer i DN.

Jag passar också på att lägga upp länken till Jason Frieds intressanta och roliga föreläsning i ämnet igen.  ”Why work doesn´t happen at work”

Tack för all feedback!

Det är verkligen jätteroligt med all feedback jag fått på min debattartikel i Upphandling24. Jag hoppas att detta också leder till diskussioner ute på arbetsplatser där upphandlare verkar.

Artikeln finns här.

Har du koll på lagar och förordningar inför årsskiftet 2011/2012

Läs om de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft vid årsskiftet. Läs mer

Stort behov av chefer

Ny undersökning visar att det kommer att finnas ett stort behov av chefer i kommunerna inom fem år Läs mer