Granskning av Upphandlingsmyndighetens helpdesk

Inköpsrådet har granskat Upphandlingsmyndighetens helpdesk genom att  ställa totalt 31 frågor, 16 via mejl och 15 via telefon. Frågorna var av varierande karaktär och svårighetsgrad.

Resultatet är en aning nedslående. I två av fallen var svaren till direkt skada för frågeställaren och i flera andra alltför vaga och mångtydiga.

Upphandlingsmyndigheten har givits möjlighet att kommentera granskningen. Tyvärr är kommentaren i sig också rätt vag och mångtydlig. Man pekar på att uppdraget är att ge generell vägledning på en övergripande nivå och inte hjälp i specifika ärenden. Det kan man ju förstå men var går då deras gräns för ”generell” information. Är den så generell att den blir meningslös så är det ju ingen mening med att bry sig om att ringa. Enligt mig är de i granskningen ställda frågorna av generell karaktär så det låter lite mer som en mångording förklaring till att de egentligen kanske har för lite resurser för att kunna hantera det stora behovet.

 

Läs om granskningen på Inköpsrådet

Du har väl hittat till Inköpsrådet

Inköpsrådet är en ny sajt för kunskapsutbyte mellan olika intressenter i upphandlings- och inköpsprocessen.

Jag är numer en av de fasta skribenterna vilket känns jätteroligt!

Läs min senaste text här

Tio principer för framgångsrik offentlig upphandling-en bok jag definitivt kommer att köpa

Björn Bergström och Eva-Lotta Löwstedt Lundell har tillsammans skrivit en bok om att fokusera på tydliga roller, goda relationer och genomtänkta behov. På så sätt kan man lyfta blicken bortom lagtillämpning och se helheten på ett bättre sätt.

Boken släpps 30 augusti, ska bli spännande läsning!

Läs mer UH24

Slentrianmässiga krav på kollektivavtal sänker trovärdigheten

Krav på kollektivavtal i upphandlingar är en het politisk fråga. Tyvärr tar vissa upphandlande myndigheter lagen i egna händer och ställer krav på att anbudsgivaren ska ha tecknat svenskt kollektivavtal. Trots att detta inte är tillåtet vilket varit känt sedan länge. Andra tycker att det ser bättre ut om de slänger in ett ”eller likvärdigt”, något som snarast leder till förvirring (vilket kollektivavtal avses och vilka krav i detta).

Att ställa sociala krav i upphandlingar kan och bör  göras men vi undergräver trovärdigheten i detta arbete genom att slentrianmässigt slänga in en brasklapp här och var.

Nu i sommar kom Konkurrensverkets rapport Arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling 2015:6. I den finns praktisk handledning i hur man ställer arbetsrättsliga krav på rätt sätt.

De konstaterar också att ”det är viktigt att de personer som ansvarar för upphandlingen har kunskap om hur arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal ska inkluderas i den praktiska upphandlingsprocessen. På så sätt minskar risken att upphandlande myndigheter ställer slentrianmässiga krav och villkor som kan vara både oproportionerliga och svåra att följa upp.”

Mycket bra rapport, jag hoppas verkligen att de upphandlande myndigheter som idag ställer krav oförenliga med nuvarande lagstiftning tar hjälp av den! Den är också intressant sommarläsning för alla intresserade av upphandling:)

Rapporten går att läsa här

Städupphandling, sällan ett rent nöje

Jag tror att det är fler med mig som tycker att städupphandling är väldigt svårt. Hur mycket man än funderar innan upphandlingen så tycks problemen dyka upp, om inte annat i uppföljningsskedet.

Nu har konkurrensverket tagit fram en vägledning för området, där de bland annat ägnar ett långt kapitel åt onormalt låga anbud. Väldigt bra initiativ! Läs mer här

En bra introduktion sparar pengar på sikt

Veronica Karlsson, förbundsordförande, Vision skriver idag på Dagens samhälle debatt om vikten av att nyanställda får en bra introduktion. Hon skriver bland annat att:

de som har fått en bra introduktion på sitt nya arbete stannar längre än de som inte har fått det – och de trivs bättre med sina jobb. De som har fått en bra introduktion anser också att de har bättre möjlighet till planering, uppföljning och utveckling i sitt dagliga arbete, de upplever att de har bättre balans mellan arbetsliv och privatliv och de upplever heller inte arbetsbelastningen som lika hög som de som inte har fått en planerad introduktion.”

Jag tror att det kan ligga mycket i detta, särskilt som medarbetare idag oftast förväntas kunna hantera fler och mer komplexa uppgifter än tidigare.

Läs hela artikeln här

SKL och VINNOVA fördjupar samarbetet för att stärka innovationsförmågan i offentlig verksamhet

Överenskommelsen bygger vidare på ett samarbete som parterna bedrivit sedan 2012 och innebär att de gemensamt ska erbjuda stöd till kommuner, landsting och regioner. Detta för att utveckla ledarskapet och de organisatoriska förutsättningarna för innovation. Samarbetet ska även stimulera utveckling av smarta välfärdstjänster med stöd av ny teknik.

Läs mer här

Frukostseminarium om hållbarhetskriterier i offentlig upphandling

Du vet väl att Konkurrensverket anordnar ett frukostseminarium om hållbarhetskriterier i offentlig upphandling den 16 september. Frukostseminariet riktar sig till alla som vill få mer information kring hållbar upphandling och Konkurrensverkets fortsatta arbete inom detta område.

Sista anmälningsdag är imorgon!

Läs mer 

Kriterier för hållbar upphandling

I samband med att Konkurrensverket nu tar över Miljöstyrningsrådets verksamhet har man tagit fram riktlinjer som ger en rättslig och praktisk bakgrund för användningen av hållbarhetskriterier i offentlig upphandling.

Ta del av dem här

Mer dialog åt upphandlingssverige

I Norge drivs sedan 2010 ett utvecklingsprogram för nydanande offentlig upphandling bland annat genom ökad dialog mellan köpare och säljare.Teknikföretagen och Sveriges Kommuner och landsting kom i sommar med en rapport, skriven av Hans Jeppson JBGC AB, som föreslår ett liknande svenskt program med statlig finansiering. Ett bra initiativ tycker jag!

Läs rapporten här