Säpo varnar för spionage genom offentliga kontrakt

Lars Nicander, chef för Centrum för asymmetriska hot vid Försvarshögskolan menar att offentliga verksamheter genom sina kontrakt med externa företag riskerar att blotta skyddsvärda uppgifter. Säpo skriver också i sin årsbok att ”andra stater försöker påverka Sveriges politiska beslutsfattare exempelvis genom att försöka vinna upphandlingar hos svenska myndigheter”.

Läs mer på Sveriges radio

Annonser

Det offentliga Sverige har varit naivt när det kommer till licensavtal

Läs min senaste artikel på Inköprådet om den viktiga beställarkompetensen när det kommer till licensavtal.

Populärt upplägg utreds

Det finns många tillfällen då upphandlande myndigheter upphandlar en mellanhand av något slag, en konsultmäklare, resebyrå eller liknande som i sin tur inte upphandlar tjänsterna man förmedlar. Konkurrensverket ser nu anledning att utreda såväl laglighet som lämplighet i dessa upplägg.

Det här kan potentiellt få stora konsekvenser för såväl köpare som säljare beroende på vad man kommer fram till.

Läs mer på Konkurrensverket

En bra introduktion sparar pengar på sikt

Veronica Karlsson, förbundsordförande, Vision skriver idag på Dagens samhälle debatt om vikten av att nyanställda får en bra introduktion. Hon skriver bland annat att:

de som har fått en bra introduktion på sitt nya arbete stannar längre än de som inte har fått det – och de trivs bättre med sina jobb. De som har fått en bra introduktion anser också att de har bättre möjlighet till planering, uppföljning och utveckling i sitt dagliga arbete, de upplever att de har bättre balans mellan arbetsliv och privatliv och de upplever heller inte arbetsbelastningen som lika hög som de som inte har fått en planerad introduktion.”

Jag tror att det kan ligga mycket i detta, särskilt som medarbetare idag oftast förväntas kunna hantera fler och mer komplexa uppgifter än tidigare.

Läs hela artikeln här

SKL och VINNOVA fördjupar samarbetet för att stärka innovationsförmågan i offentlig verksamhet

Överenskommelsen bygger vidare på ett samarbete som parterna bedrivit sedan 2012 och innebär att de gemensamt ska erbjuda stöd till kommuner, landsting och regioner. Detta för att utveckla ledarskapet och de organisatoriska förutsättningarna för innovation. Samarbetet ska även stimulera utveckling av smarta välfärdstjänster med stöd av ny teknik.

Läs mer här

Ta nu inte ett stort steg tillbaka i kampen för seriösa anbud!

Statens inköpscentral förkastade sammanlagt fyra anbud för att de var för låga när man upphandlade IT-konsulter. Experis överklagade detta och fick rätt i Förvaltningsrätten trots att företaget till och med är beredda att betala för att få leverera vissa tjänster.Statens inköpscentral väntar nu på prövningstillstånd från Kammarrätten vilket jag verkligen hoppas att de får och att Kammarrätten upphäver Förvaltningsrättens beslut. Allt annat är ett stort steg tillbaka när det gäller kampen för seriösa anbud!

Läs mer på UH24

Mer dialog åt upphandlingssverige

I Norge drivs sedan 2010 ett utvecklingsprogram för nydanande offentlig upphandling bland annat genom ökad dialog mellan köpare och säljare.Teknikföretagen och Sveriges Kommuner och landsting kom i sommar med en rapport, skriven av Hans Jeppson JBGC AB, som föreslår ett liknande svenskt program med statlig finansiering. Ett bra initiativ tycker jag!

Läs rapporten här