Säpo varnar för spionage genom offentliga kontrakt

Lars Nicander, chef för Centrum för asymmetriska hot vid Försvarshögskolan menar att offentliga verksamheter genom sina kontrakt med externa företag riskerar att blotta skyddsvärda uppgifter. Säpo skriver också i sin årsbok att ”andra stater försöker påverka Sveriges politiska beslutsfattare exempelvis genom att försöka vinna upphandlingar hos svenska myndigheter”.

Läs mer på Sveriges radio

Det offentliga Sverige har varit naivt när det kommer till licensavtal

Läs min senaste artikel på Inköprådet om den viktiga beställarkompetensen när det kommer till licensavtal.

Populärt upplägg utreds

Det finns många tillfällen då upphandlande myndigheter upphandlar en mellanhand av något slag, en konsultmäklare, resebyrå eller liknande som i sin tur inte upphandlar tjänsterna man förmedlar. Konkurrensverket ser nu anledning att utreda såväl laglighet som lämplighet i dessa upplägg.

Det här kan potentiellt få stora konsekvenser för såväl köpare som säljare beroende på vad man kommer fram till.

Läs mer på Konkurrensverket

En bra introduktion sparar pengar på sikt

Veronica Karlsson, förbundsordförande, Vision skriver idag på Dagens samhälle debatt om vikten av att nyanställda får en bra introduktion. Hon skriver bland annat att:

de som har fått en bra introduktion på sitt nya arbete stannar längre än de som inte har fått det – och de trivs bättre med sina jobb. De som har fått en bra introduktion anser också att de har bättre möjlighet till planering, uppföljning och utveckling i sitt dagliga arbete, de upplever att de har bättre balans mellan arbetsliv och privatliv och de upplever heller inte arbetsbelastningen som lika hög som de som inte har fått en planerad introduktion.”

Jag tror att det kan ligga mycket i detta, särskilt som medarbetare idag oftast förväntas kunna hantera fler och mer komplexa uppgifter än tidigare.

Läs hela artikeln här

SKL och VINNOVA fördjupar samarbetet för att stärka innovationsförmågan i offentlig verksamhet

Överenskommelsen bygger vidare på ett samarbete som parterna bedrivit sedan 2012 och innebär att de gemensamt ska erbjuda stöd till kommuner, landsting och regioner. Detta för att utveckla ledarskapet och de organisatoriska förutsättningarna för innovation. Samarbetet ska även stimulera utveckling av smarta välfärdstjänster med stöd av ny teknik.

Läs mer här

Ta nu inte ett stort steg tillbaka i kampen för seriösa anbud!

Statens inköpscentral förkastade sammanlagt fyra anbud för att de var för låga när man upphandlade IT-konsulter. Experis överklagade detta och fick rätt i Förvaltningsrätten trots att företaget till och med är beredda att betala för att få leverera vissa tjänster.Statens inköpscentral väntar nu på prövningstillstånd från Kammarrätten vilket jag verkligen hoppas att de får och att Kammarrätten upphäver Förvaltningsrättens beslut. Allt annat är ett stort steg tillbaka när det gäller kampen för seriösa anbud!

Läs mer på UH24

Mer dialog åt upphandlingssverige

I Norge drivs sedan 2010 ett utvecklingsprogram för nydanande offentlig upphandling bland annat genom ökad dialog mellan köpare och säljare.Teknikföretagen och Sveriges Kommuner och landsting kom i sommar med en rapport, skriven av Hans Jeppson JBGC AB, som föreslår ett liknande svenskt program med statlig finansiering. Ett bra initiativ tycker jag!

Läs rapporten här

Miljardrullning och dysfunktionella IT-system

På DN-debatt efterlyser 21 it-experter och debattörer en haverikommission för havererade IT-projekt. Drastiskt kan tyckas men vi har alla någon gång under arbetslivet upplevt dem, dyra system som skapar kaos och/eller frustration i verksamheten. Enligt artikelförfattarna investeras det i IT för ca 150 miljarder varje år och så många som 8 av 10 projekt blir misslyckade ur ett kundnöjdhetsperspektiv. Detta är verkligen tankeväckande, inte minst för oss som verkar inom upphandling.

Läs artikeln

Imorgon släpps Kreafons rapport Kommunen på Facebook

Facebook har blivit en självklar kanal för kommuner att interagera med sina medborgare. Kreafon kommer nu för andra året i rad med en rapport som visar utvecklingen för kommunernas facebooksidor.

Så här skriver man på sin hemsida:

”Kommunen på Facebook är Sveriges enda rapport som mäter hur det går för kommunernas facebooksidor. För andra året i rad mäts popularitet, engagemang och medborgarkontakt genom att samla in och analysera öppen statistik. I år visas även statistik för sidornas ålder och antal incheckningar, varvat med analyser, intervjuer och framtidstips. Nytt för i år är också att rapporten kan laddas ner kostnadsfritt som PDF.”

”Samtidigt ställer det föränderliga medielandskapet nya krav, som kräver mer än en facebooksida och bra innehåll. Rapporten resonerar om nya risker och möjligheter i ett fragmenterat medielandskap, och ger en del tips för kommuner som vill ligga i framkant. Den stora frågan att ställa sig är: hur beroende av kommersiella kanaler ska en kommun vara i sin medborgarkontakt?”

Läs mer här

Redan nu har man lagt ut lite smakprov från rapporten:

  • 100% av kommunsidorna har fått fler gillare under 2013
  • 53% har en incheckningsfunktion på sidan
  • 8% kom igång redan 2009
  • tillsammans har kommunsidorna fått 82% fler gillare på ett år

Ett riktigt bra exempel på crowdsourcing som bidrar till innovationer

På Crowding.se kan företag efterlysa lösningar på olika problem och belöna goda idéer. Varje utmaning förses med en prispott, pengar som delas ut till den eller de medlemmar som har kommit med de bästa idéerna.

En lysande idé tycker jag! Läs mer